Tällä sivulla esittelen pamflettiini tai muuten omaan työttömyyskokemukseeni liittyviä linkkejä ja kirjallisia lähteitä. Ne on järjestetty pamflettini lukujen teemojen mukaan.

YLEISTÄ

Työttömyys ei ole häpeä – työttömien marssi Tampereella 25.7.2014

Perustulo.org: BIEN Finland – Suomen perustuloverkosto

Suomen Kuntaliitto: Pitkään työttömänä olleiden haluttomuus työllistyä ja kouluttautua on pitkälti myytti

Juuti, Pauli: Mitä lehdet kirjoittavat työelämästä? (Johtamistaidon opisto 2010)

Juutin tutkimuksessa ilmenee kuinka yksipuolisesti lehdistö kirjoittaa työstä ja työttömyydestä ”asiallisuuteen” verhoutuen. Media on S. Hallin mukaan omistavan luokan hallussa (s. 15). Medialla on tärkeä rooli ihmisten asenteiden muovaamisessa ja se voidaan nähdä eräänlaisena ideologisena ja kielellisenä taistelukenttänä kulttuurisista merkityksistä (s. 20). Nuorten perustellusta epäluottamuksesta työelämään luku Lehdet kertoivat, että työelämä pelottaa nuoria (s. 120-121).

Rosenlund, Mathias: Vaskivuorentie 20 (Schildts & Söderströms 2013)

Rosenlundin esikoinen on kokemuksellinen kirjoitus perheellisen elämästä vakinaisen palkkatyön ulkopuolella. Kirjan lukeminen opetti minulle nöyryyttä ja ymmärrystä siitä, kuinka vähän ymmärrän itselleni vieraita elämäntilanteita. Mutta juuri siksi tarvitaan tällaisia tekstejä, joissa ihmiset kertovat julkisesti elämästä jota ei valtamediassa käsitellä.

Suoraa puhetta: ”Palkkatyö on yliarvostettua” (Ylen puheohjelma)

Yleisradion Suoraa puhetta -ohjelmassa oli keväällä 2011 palkkatyötä koskenut sarja, jota toimitti Jarna Pasanen. Erityisen mielenkiintoisia keskusteluja olivat ”Globaalikapitalismi pilasi työn!” , ”Työsi voi olla turhaa tai haitallista” ja ”Onko yritysvastuu meidän vastuumme”.

1. LUKU: OLESKELUYHTEISKUNTA

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuhe 2013

Matti Apunen -lainauksen lähde:
Yle Uutiset / Minttu-Maaria Partanen: Downshiftaus saattaa vahvistaa perinteisiä sukupuolirooleja

”Sossu-Tatu”:
Jenni Ahola / Tuima: Kun sossun tuki riittää (+oikaisu)
Simo Suominen: Vastikkeellinen sosiaaliturva
Emilia Kukkala / Kansan Uutiset: Shokkiuutinen: Suomessa on sosiaaliturva!
Kaj Sotala: Kerätään vastaesimerkkejä Tatu-tapaukseen

Eija Partanen:
Antti Palomaa / Yle Uutiset: Kahvinkeitto kierrätyskeskuksessa katkaisi työttömyysturvan
Mari Kallio / Ylä-Satakunta: Vapaaehtoistyö vei Eija Partaselta työttömyystuen

TE-toimiston mielivallasta itsensä työllistämisen määrittelemisessä:

Jarno Liski / Yle Uutiset: Kolme työtuntia kuukaudessa teki yrittäjän – työttömyyskorvaus evättiin
Jakke Mäkelä: Miksi työttömyys halvaannuttaa?

Työn tarpeettomuudesta jälkiteollisessa robottipalveluyhteiskunnassa:

Stenhäll, Jaakko & Mastomäki, Ville-Veikko: Teknologinen murros ja politiikka (2014)

Pamfletti automaation ihmistyölle kohdistamasta ”uhasta”. Vaikka työn automaatio voi tarkoittaa vapaa-ajan lisääntymistä ja on yleisesti ottaen ihan hyvä juttu, se edellyttää talousjärjestelmämme uudistamista. Nyky-Suomi pyörii palkkatyöllä ja sen verottamisella, mistä näkökulmasta työn itseisarvo kulttuurissamme on ihan ymmärrettävä. Näin ei voi kuitenkaan enää jatkossa olla. Isoin ero minun ja kirjoittajien ajattelun väliltä löytyy aikataulusta: heidän mukaansa tulevaisuudessa automaatio vähentää ihmistyötä rajusti ja laskee työn arvostusta; minun mielestäni se tekee niin jo nyt. Teknologinen kehitys ei ehkä ole vielä poistanut valtaosaa palkkatyöstä, mutta se on vienyt siitä mielekkyyden.

Eräänlainen kirjoittajien oma tiivistelmä pamfletista löytyy Alusta!-verkkolehden sivuilta. Hyvän arvostelun siitä on kirjoittanut Ville Lähde, jonka oma kirja Niukkuuden maailmassa (niin & näin 2013) suhtautuu huomattavasti pessimistisemmin jälkiteollisen yhteiskunnan aineelliseen perustaan ja tulevaisuuden työttömyyteen (ks. myös 6. Luku: Loisimisen etiikka).

Jenni Frilander / Yle Uutiset: Lähes puolet työpaikoista on vaarassa kadota

The Economist: All around the world, labour is losing out to capital

Teemu Mäki: Nalle on oikeassa

2. LUKU: VIERAANTUNUT PALKKATYÖ

Vappu Kaarenoja / Ylioppilaslehti: Parempaakin tekemistä
Seppo Ruotsalainen: Vieraantunut ja luovutettu työ
Revalvaatio.org: Vieraantumisesta

3.  LUKU: MARKKINOISTAKIELTÄYTYJÄT

Yksilön oikeudet:

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
Suomen perustuslaki

Työttömät osana markkinataloutta:

Margit Alasalmi / Yle Uutiset: Osa vapaaehtoistyöstä on kielletty työttömiltä
Tommi Uschanov / Helsingin Sanomat: Työttömät, yhteiskunnan selkäranka
Tuomo Björksten / Yle Uutiset: Kymmenettuhannet työttömät ovat turhautuneena luopuneet työnhausta

”Työvelvoitteesta” (eli pakkotyöstä) ja ”vastikkeellisesta sosiaaliturvasta”:

Heli Tuominen / Helsingin Sanomat: Työttömille tulossa työvelvoite
Heli Tuominen / Helsingin Sanomat: Professori: Työvelvoitteessa näkyy eliitin epäluottamus pienituloisiin
Ilkka Ahtokivi / Verkkouutiset: Vasemmistoliittolaiset työttömien työvelvoitteesta: ”Työttömien työvelvoite ei ole tästä todellisuudesta”
Emilia Kukkala / Kansan Uutiset: Mieluummin syrjäydyn kuin alan sirkuspelleksi

6. LUKU: LOISIMISEN ETIIKKA

Li Andersson / Kansan Uutiset: Yhteiskunnan loiset
Janne Korhonen: Sossupummeista ja muista veronmaksuhalujen nakertajista
Maria Joutsenjärvi: Kaikki suomalaiset kuuluvat äveriääseen eliittiin

Öljyyn perustuvan yhteiskunn­an tulevaisuudesta (tai sen mahdottomuudesta):

Partanen, Rauli; Paloheimo, Harri & Waris, Heikki: Suomi öljyn jäl­keen (Into Kustannus 2013); perusteos öljyhuipusta. Työn tulevaisuudesta eten­kin s. 295-302.

Salminen, Antti & Vadén, Tere: Energia ja kokemus (niin & näin, 2013): s. 49 (kilpailupakko) & s. 71-79 (paikattomuus).

Keskitalo, Jorma: Ihmiskunnan energiakriisi (Gaudeamus 2011): s. 20 (kaupunkien loisimisesta maaseudun kustannuksella).

7. LUKU: LUOKKASODANJULISTUS

Simo Suominen: Prekaarin päiväkirja
Simo Suominen: Shocking news: eurokuri aiheutti vastareaktion
Simo Suominen: Velvollisuus vastustaa

Paavo Arhinmäki:
Tuomas Vimma / City: Paavo Arhinmäki – punakapinallinen
Lauri Puintila / IS: Arhinmäki ei hyväksy Tampereen mellakointia: ”Humalaisen nuorison riehumista”

8. LUKU: EI TULEVAISUUTTA (VAAN NYKYISYYTTÄ)

Jussi Marttila: Masennus on uusi realismi

Tietoinen läsnäolo:

De Mello, Anthony: Havahtuminen; toim. Stroud, J. Francis; suom. Rissanen, Vuokko (Gummerus, 2007).

Nhat Hanh, Thich: Rauha on jokainen askel; suom. Mäkitalo, Mikko (Tammi, 2001).

Williams, Mark; Teasdale, John; Segal, Zindel & Kabat-Zinn, Jon: Mielekkäästi irti masennuksesta – tietoisen läsnäolon menetelmä; suom. Rintamäki, Raija (Basam Books, 2009).