Sipilän hallituksen työllisyysohjelman “neronleimauksiin” lukeutuu työttömien pakottaminen haastatteluun kolmen kuukauden välein. Kuten hallituksen melkein kaikissa ideoissa muutenkin, kyse ei oikeasti ollut mistään uudesta:

Lain mukaan määräaikaishaastatteluja tulee tehdä kolmen ja kuuden kuukauden kuluessa työttömyyden alkamisesta, ja sen jälkeen viimeistään kuuden kuukauden välein.”

Pakollisia nämä “haastattelut” ovat tähänkin mennessä olleet, ja valmistuessani lainmukainen aikataulu piti omalla kohdallani vielä paikkansa. Sittemmin taantuma on lisännyt työttömyyttä, ja TE-toimiston resursseja on leikattu, joten lakia ei ole voitu enää käytännössä noudattaa.

Hallituksen ja ministeri Jari Lindströmin keksimä ratkaisu on, että ne resurssit annetaan takaisin. Paitsi että ne annetaankin yksityisille toimijoille, ei TE-toimistoille. Hallituksen linjan mukaisesti tärkeintä on verovarojen lahjoittaminen yksityisille yrityksille, ei hyvinvoinnin lisääminen. TE-toimistot olisi tarkoitus kokonaan lakkauttaa ja toiminnot yhtiöittää tai yksityistää vuodesta 2019 lähtien.

Hallitukselle tyypillisesti se peruu parhaat ideansa melkein heti, tässä tapauksessa silloin kun oikeus- ja työministerille kerrottiin että itse asiassa yritykset eivät voi hoitaa työttömyysturvaan liittyviä asioita koska ne sisältävät viranomaispäätöksiä. Nyt ilmeisesti peruminen on kuitenkin peruttu, koska ainakin Pirkanmaalla aiotaan sitten kuitenkin ulkoistaa määräaikaishaastattelut. Linkin takana olevan uutisen muotoilu vaikuttaa kuitenkin siltä että jotain kiellettyä, tai laillisesti kyseenalaista, tässä ollaan tekemässä. Kuulostaa ihan siltä että jotain tahoa tässä ollaan huijaamassa:

“Tarjouskilpailun kerrotaan koskevan määräaikaishaastatteluja tukevia palveluita, mutta todellisuudessa yksityiset palveluntuottajat tekevät myös varsinaisia haastatteluja.”

Nähtäväksi jää, päteekö tämä epäilyttävä linjaus myös muiden ELY-keskusten kohdalla. Virallinen tieto tällä hetkellä tuntuu olevan, että ainoastaan tukipalveluja ulkoistetaan. On joka tapauksessa hyvin kyseenalaista, lisääkö mikään ulkoistaminen työllistämistoimien tehokkuutta. Ei ole mitään syytä olettaa, että tulos on yhtään kustannustehokkaampi kuin saman rahasumman antaminen TE-toimistoille.

Tämä johtuu siitä, että TE-toimiston pitää lain mukaan olla aina mukana kaikissa yksilön työttömyysturvaan liittyvissä asioissa. Vain viranomainen voi tehdä päätöksiä yksilön toimeentulosta. Eli yksityinen firma ei voi antaa lausuntoa työttömyystuen maksua varten Kelaan tai työttömyyskassaan. Yksityinen firma ei voi myöskään määrätä työtöntä karenssiin, eikä TE-toimistokaan saa tehdä karenssipäätöstä pelkästään sen perusteella mitä joku toinen toimija kertoo. Tämä tarkoittaa siis sitä että yksityisen toimijan pitää antaa lausunto TE-toimistolle, jonka pitää antaa lausunto tuen maksajalle. Kuulostaako tehokkaalta?

Kuulostaa myös epäilyttävältä työttömän oikeussuojan kannalta. Nykyäänhän TE-toimiston lausunnoista ei voi valittaa, koska ne eivät ole päätöksiä. Työtön voi valittaa vain Kelan tai työttömyyskassan päätöksestä. Siis siitä, että työttömyystuen maksaja on tulkinnut lausuntoa väärin. Jos TE-toimisto on päättänyt laittaa työttömän karenssiin, hän ei itse voi käsittääkseni haastaa tätä päätöstä mitenkään. Ja tuskin voi yksityisen palveluntuottajankaan lausuntoja.

Haastatteluja ryhtyvät enimmäkseen tekemään henkilöstövälitysfirmat, joilla on kyllä varmasti TE-toimistoa parempi tuntemus työmarkkinoista, koska oman kokemukseni perusteella viranomaiset eivät kyllä tiedä varsinkaan meidän korkeakoulutettujan työllistymisestä yhtään mitään. Jotkut saattavat siis työllistyvät aiempaa paremmin, mutta mihin?

Annetaanko yksityisille firmoille rahaa mistä tahansa tilastojen siivouksesta? Riittääkö heille että kaikki työttömät työnnetään liukuhihnalla kuntouttavaan työtoimintaan? TE-toimistot ja kunnat käyttävät jo nyt kyseistä toimintaa törkeästi väärin, miten yksityisten yritysten toimintaa olisi yhtään helpompi pitää ruodussa? Vai panostavatko firmat ainoastaan helposti työllistyviin, jolloin palkkion saa kaikkein pienimmällä työpanoksella? Vai tyytyvätkö ne järjestämään tarpeettomia kursseja työttömien nöyryyttämiseksi?

Haukun TE-toimistoa paljon, ja olen pitkään ollut sitä mieltä että se pitäisi lakkauttaa, mutta eivät yksityiset toimijat nauti luottamustani yhtään enempää. Työttömiä kyykyttävä asenne ei ulkoistamisella mihinkään katoa. Kutsun haastatteluja kuulusteluiksi, koska se niiden luonnetta kuvaa paremmin: niihin on pakko osallistua ja väärästä vastauksesta rangaistaan.

On varmasti olemassa työttömiä jotka ihan oikeasti hyötyvät patistamisesta, mutta on myös paljon työttömiä – kuten minä – jotka ovat täysin kyvykkäitä löytämään itse työnsä ja pitämään elämänsä kunnossa. Minä en hyödy TE-toimiston “palveluista” enää mitenkään, ja määräaikaishaastattelut ovat ajanhukkaa.

Vaikka haastattelijana olisi yksityisen firman työntekijä, työpaikkojen määrä ei lisäänny siitä mihinkään. Tai ainakaan sellaisten työpaikkojen, joihin minä olen soveltuva. Ne olen löytänyt ihan itsekin. Tai oikeammin: ne ovat löytäneet minut, koska ammattitaitoni on ollut niin kysyttyä. Joillain aloilla firmat varmasti osaavat kaivaa piilotyöpaikkoja esille paremmin kuin TE-toimisto, mutta ei minulla ole niillä aloilla mitään osaamista tai kokemusta. Eikä siksi myöskään mahdollisuutta työllistyä.

Minun tapauksessani patistaminen on nöyryyttävää holhousta: byrokraattista kyttäystä, jota Suomessa vallassa oleva oikeisto vihaa – paitsi jos kyse on työttömistä, jolloin se onkin erittäin tarpeellista. Kun olen työtön, minua lakataan kohtelemasta kuin aikuista jolla on oikeus päättää siitä mitä tekee elämällään. En minä ole syrjäytynyt vaikka en olekaan palkkatöissä. Mutta TE-toimisto, tai henkilövuokrausfirma tai mikään muukaan liukuhihnamainen palvelutehdas, ei voi käsitellä ihmistä yksilönä.

Työttömät ovat tilasto, työttömät ovat stereotyyppejä, joita tulee ensisijaisesti aina epäillä. Myyttinen sohvalla makoileva työtön alkoholisti on se malli, jonka perusteella kaikkia työnsä menettäneitä kohdellaan. Siksi kaikissa toimenpiteissä pakon ja kurinpidon on oltava mukana. Ihmisarvoisesti kaikkia ihmisiä palkkatyöstatuksesta riippumatta kohtelevassa yhteiskunnassa TE-toimisto tarjoaisi ainoastaan vapaaehtoisia palveluita niille jotka oikeasti niitä tarvitsevat, eikä toimeentulo (esim. perustulo) olisi mitenkään riippuvainen minkään kyykytysviraston päähänpistoista.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s